• Công ty buôn bán dữ liệu cá nhân của mọi công dân Mỹ

    Công ty này theo dõi mọi chuyển động, cú click chuột, trò chơi, hay nơi ở của mọi người Mỹ trưởng thành. Họ bán dữ liệu này cho các hãng thám tử, công ty luật, quảng cáo… Theo Bloomberg, một trong những công cụ quan trọng nhất của khoảng 35.000 thám tử tư của Mỹ […]

    Posted at September 13, 2016 » By : » Categories : TIN THÁM TỬ » 0 Comment