• Thám tử điều tra doanh nghiệp

    Làm thế nào để công việc kinh doanh của bạn an toàn trước sự cạnh tranh không lành mạnh? Mỗi doanh nghiệp kinh doanh cần phải điều tra về các doanh nghiệp khác cũng kinh doanh cùng lĩnh vực với mình. Là chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn nên đưa vấn đề này vào kế hoạch trước tiên […]

    Posted at October 16, 2016 » By : » Categories : DỊCH VỤ THÁM TỬ » 0 Comment
  • Thám tử doanh nghiệp tại Đà Nẵng

    Đà Nẵng là một thành phố cảng lớn ở Việt Nam. Phần lớn các doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung, Trung Nam Bộ đều sử dụng cảng Đà Nẵng để vận chuyển hàng hóa. Bạn muốn tìm hiểu một doanh nghiệp mà mình muốn cộng tác làm ăn lâu dài, hay bạn muốn tìm […]

    Posted at September 13, 2016 » By : » Categories : TRUYỆN NGHỀ » 0 Comment